torstai 27. elokuuta 2015

Oppimistehtävä 4

Tehtävänämme oli toteuttaa edellisessä oppimistehtävässä suunniteltu Facebook -ryhmä "Toimintaterapeuttien hätäapu". Ylläolevasta videosta voi katsoa ryhmän luomisprosessin. Ensiksi toisen meistä täytyi kirjautua Facebookiin ja luoda ryhmä "Luo uusi ryhmä" -painikkeesta, jonka jälkeen ryhmälle luotiin nimi, lisättiin jäseniä ja määriteltiin yksityisyysasetukset. Tämän jälkeen kirjoitimme ryhmälle kuvauksen, josta käy ilmi, mitä varten ryhmä on perustettu ja kuinka siihen pääsee jäseneksi sekä mitä ryhmässä keskustellessa tulisi ottaa huomioon.

 
Yllä toteutuksen esittelyvideo.

Meidän tuli myös tutustua toiseen toteutukseen. Tutustuin Päiväkoti Pulinat -Facebookryhmän toteutukseen (https://noorabarria.wordpress.com/2015/07/09/tehtava-4-some-palvelun-toteutus/). Mielestäni esittelyvideo oli selkeä ja siinä oli käyty kaikki tarvittavat läpi. Ohjeistus myös sopi hyvin kohderyhmälle (lasten vanhemmat). Selostus olisi voinut selkeyttää ohjeistusta vielä enemmän.

Lopuksi meidän tuli miettiä, miten voimme jatkossa hyödyntää sosiaalista mediaa tehtävissämme omalla työalallamme. Kuten olen jo aiemmin pohtinut, työtäni toimintaterapeuttina säätelee pitkälle salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Koska tuleva työni on asiakkaiden parissa, en näe sosiaalisen median käyttöä heidän kanssaan kovinkaan isona osana työtäni. Sosiaalinen media sopii paremmin esim. tiedonhakuun ja -antoon (kollegiaalinen tuki) sekä esimerkiksi oman työni markkinoimiseen. Toki asiakkaiden ohjaaminen sosiaalisen median käytössä voi olla osa työnkuvaani.

torstai 6. elokuuta 2015

Oppimistehtävä 3

Kolmannessa oppimistehtävässä meidän tuli laatia pareittain tai ryhmissä toteutussuunnitelma sosiaalista mediaa hyödyntävästä kokonaisuudesta työyhteisön, harrastetoiminnan tai opiskelun käyttöön.

Laadimme parini kanssa suunnitelman "Toimintaterapeuttien hätäapu". Sen tavoitteena on toteuttaa ryhmä toimintaterapeuteille, jossa voi kysyä apua ja tukea käytännön työhön kollegoilta. Pohdimme, että tällaiselle voisi olla tarvetta, koska toimintaterapeutti työskentelee usein ainoana ammattinsa edustajana työyhteisössä, jolloin kollegiaalinen tuki puuttuu.

Suunnittelimme ryhmän toteutuksen Facebookiin, koska sinne on helppo koota ryhmä, jossa on mahdollisuus jakaa tietoa ja keskustella. Ryhmän olisi tarkoitus olla suljettu, jolloin ryhmää pääsee tarkastelemaan vain ryhmään hyväksytyt henkilöt. Facebookilla tavoitetaan myös suuri käyttäjäryhmä ja useille henkilöille Facebookissa vierailu on jo osa päivän rutiineja, jolloin se on myös helposti saavutettava.

Tietosuojakysymyksissä on otettava huomioon sote-alan vaitiolo- ja salassapitovelvollisuudet, joista muistutetaan myös ryhmän kuvauksessa. Ryhmän jäseniksi hyväksyttäisiin myös vain Terhikki -rekisteristä löytyvät nimet (eli laillistetut toimintaterapeutit) tai alan opiskelijat, joiden profiilista käy ilmi opiskelu.