torstai 6. elokuuta 2015

Oppimistehtävä 3

Kolmannessa oppimistehtävässä meidän tuli laatia pareittain tai ryhmissä toteutussuunnitelma sosiaalista mediaa hyödyntävästä kokonaisuudesta työyhteisön, harrastetoiminnan tai opiskelun käyttöön.

Laadimme parini kanssa suunnitelman "Toimintaterapeuttien hätäapu". Sen tavoitteena on toteuttaa ryhmä toimintaterapeuteille, jossa voi kysyä apua ja tukea käytännön työhön kollegoilta. Pohdimme, että tällaiselle voisi olla tarvetta, koska toimintaterapeutti työskentelee usein ainoana ammattinsa edustajana työyhteisössä, jolloin kollegiaalinen tuki puuttuu.

Suunnittelimme ryhmän toteutuksen Facebookiin, koska sinne on helppo koota ryhmä, jossa on mahdollisuus jakaa tietoa ja keskustella. Ryhmän olisi tarkoitus olla suljettu, jolloin ryhmää pääsee tarkastelemaan vain ryhmään hyväksytyt henkilöt. Facebookilla tavoitetaan myös suuri käyttäjäryhmä ja useille henkilöille Facebookissa vierailu on jo osa päivän rutiineja, jolloin se on myös helposti saavutettava.

Tietosuojakysymyksissä on otettava huomioon sote-alan vaitiolo- ja salassapitovelvollisuudet, joista muistutetaan myös ryhmän kuvauksessa. Ryhmän jäseniksi hyväksyttäisiin myös vain Terhikki -rekisteristä löytyvät nimet (eli laillistetut toimintaterapeutit) tai alan opiskelijat, joiden profiilista käy ilmi opiskelu.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti